Nye additiver til ”soft feel”-overflader

De nye innovative additiver til ”soft feel”-overflader fra Deuteron GmbH udmærker sig ved at være andet og mere end blot almindelige, simple ”soft feel”-additiver, da de har en række egenskaber som i væsentlig grad øger de muligheder man har inden for dette område.  

Produktgruppen består af:  
  • Deuteron SO 100 (til UV-systemer).
  • Deuteron SO 300 (til vandige systemer).
  • Deuteron SO 500 (til oplysningsmiddelbaserede systemer).
Den nye SO-serie understøtter ikke kun behagelige haptiske effekter – de skaber dem! Additiverne giver en ”soft touch”-overflade, selv hvis bindemidlet ikke er blødt eller elastisk. Derudover virker de som matteringsmiddel. Effekten afhænger af doseringen og systemets andre komponenter, især bindemidlet:  
  • Lave doseringer: behagelige/glatte ”soft feel”-effekter.
  • Høje doseringer: meget udtalte ”soft feel”-effekter (som dem der anvendes i forbindelse med coatinger til emballage og bilinteriør).
Alle de nye ”soft feel”-produkter er baseret på naturlige elastomer-copolymer, og indeholder ikke formaldehyd. Den iboende OH-funktionalitet gør det muligt at krydsbinde additivet i coatingsmatricen hvilket kan øge den mekaniske og kemiske modstandsevne i en grad der ikke er mulig ved konventionel justering af ”soft touch” og mattering.  

SO-additiverne er temperaturbestandige op til 160 °C. Deres lille partikelstørrelse gør dem egnede til anvendelse på tynde lag, og da de ikke indeholder voks, har de ingen negativ indflydelse ved en evt. overmaling. 
Hj. Cruse & Co. ApS
Kongevejen 213
DK-2830 Virum
Denmark
Tlf: +45 45 95 07 00
Fax: +45 45 95 07 07
salg@strenov.dk
Besøg vore andre sites:
replika ure rolex replica ure
%>