Korrosionsbeskyttende additiv fra Bernd Schwegmann

SCHWEGO® inhibitor 6818 er et korrosionsbeskyttende additiv til passivering af rustrester på stål. Midlet bruges til at kompensere for dårlig forberedelse af underlaget og utilfredsstillende malingsbetingelser.

SCHWEGO® inhibitor 6818 konverterer rustrester til en stabil, ikkekorroderende jern-organisk forbindelse, og giver varig beskyttelse mod korrosion. Pga. de gode overfladeegenskaber giver additivet god befugtning, selv på dårligt affedtede flader. Hvis det bruges til forbehandling af korroderede ståloverflader, er reaktionstiden omkring 3 timer, og det er ikke nødvendigt at vaske overfladen med vand efter behandlingen.

SCHWEGO® inhibitor 6818 viser en meget god stabilitet over for opløsiningsmidler, og kan overmales med alle gængse malingssystemer. Den bruges også som et rust-konverterende additiv til vandbaserede belægningssystemer, og typiske anvendelse er rustbeskyttende primere, et-lags rustbeskyttende systemer og vedligeholdende efterbehandlinger.

SCHWEGO® inhibitor 6818 er en lysegrå væske med en densitet på 1,02 g/cm³ og et flammepunkt på 39 °C. Produktet har et ikke flygtigt indhold på 33 %.
   
Brugt i en maling ligger den optimale dosering på mellem 3,0-5,0 %, baseret på det samlede system, og hvis det påføres i ren form har produktet en rækkeevne på ca. 4-8 m2.

SCHWEGO®inhibitor 6818 leveres i tønder af 50 eller 175 kg, og korrekt håndteret og opbevaret har det en holdbarhed på minimim 12 måneder.

Hj. Cruse & Co. ApS
Kongevejen 213
DK-2830 Virum
Denmark
Tlf: +45 45 95 07 00
Fax: +45 45 95 07 07
salg@strenov.dk
Besøg vore andre sites:
replika ure rolex replica ure
%>