Ultralydsmåling - NDT

(se vores ultralydsmålere)

Ultralyd kan bruges til mange ting, fx medicinsk eller til materialer hhv. materialefejl.

NDT (non destructive testing) er et begreb, som primært bruges i forbindelse med materialefejl. Teknologien er i de fleste tilfælde ultralyd, selvom begrebet også bliver brugt om andre målemetoder.

Nedenstående er primært ultralyd til måling af materialer og materialefejl samt boltspændinger.

Ultralyd til måling af materialer og materialefejl bliver brugt i mange brancher, herunder olie & gas, marine, transport, produktudvikling mv.

Ultralydsteknik

Teknikken består i at en (ultra-) lyd udsendes og går igennem et materiale, som reflekterer en del af lyden når denne møder et andet materiale. En anden del af lyden fortsætter videre i materialet og bliver reflekteret ved næste materialeovergang. Den tilbagekastede lyd bliver så opfanget igen. Tiden mellem afsendelse og modtagelse af lyden måles, og med kendskab til materiales unikke lydhastighed kan afstanden beregnes.

Målemetoder

Da lyden reflekteres hver gang den møder et nyt materiale/overgang, er der mange ekkoer. Ved at måle de forskellige ekkoer, kan der måles forskellige egenskaber.


P-E (Pulse to Echo):

Ved P-E måles det første reflekterede signal.

E-E (Echo to Echo):

Ved E-E måles mellem to ekkoer.

E-E ThruPaint™:

Ved E-E ThruPaint™ måles det andet ekko idet et dæklag (fx maling) bliver ignoreret.

VM (Velocity Mode):
Ved VM måles et materiales lydhastighed.

I-E (Interface to Echo):
Ved I-E måles fra overfladen til et materiales ændring i lydhastigheden. Bruges til meget nøjagtige målinger.

PLAS (Plastic Mode):
Bruges til at måle tynde plastlag ved brug af et forsinkelsesled.

PETP (Pulse Echo Temperature Compensation):
Er en puls-ekko-måling hvor der tages højde for temperaturkompensation.

PECT (Pulse Echo Coating):
Måler såvel dæklags- som materialetykkelse på en gang.

EEV (Echo to Echo Verification):
Måler ved at sammenligne værdierne mellem 3 refleksioner og bruges til at udelukke fejl i overfladebelægninger og til at måle materialer i flere lag.

CT (Coating Only):
Måler en belægnings lagtykkelse.

Visninger

Resultaterne kan vises på forskellige måder. De kan vises som tal eller grafer. Tal er enklere, men i visse situationer er det ikke nødvendigvis det rigtige ekko. Derfor kan grafer give mere information.

Scanningsbjælke:

Er en lineær gengivelse af målinger således at overflademålinger og dermed ændringer nemt kan ses.

A-Scan:

A-Scan-displayet viser sinusbølgen skabt af den reflekterede lyd eller svingningen fra det materiale der måles. I RF-tilstand vises den fulde bølgeform, men den kan også vises som den ene del af sinuskurven.

B-Scan:

En tidsbaseret 2-dimensionelt tværsnits-B-Scan giver et grafisk billede af det materiale der testes. Dette er ideelt til relativ dybdeanalyse. Zoom på B-Scan-læsning kan enten indstilles til automatisk eller kan defineres af brugeren til at fokusere på områder af interesse.

Transducere

En meget vigtig del af NDT er transducerne. Disse fås med forskellige krystalstørrelser og lydhastigheder. Både størrelse og lydhastighed skal passe til den enkelte opgave.

Instrumenter

En andel vigtig del er de brugervenlige instrumenter. Disse kan have forskellige hukommelser samt forskellige beregnede værdier og mulighed for at gemme på data.

Se mere her: ultralydsmålere


Sådan fungerer ultralydsmålere:

Klik her for at se en videopræsentation: Sådan funger NDT ultralydsmålere


Strenometer ApS
Kongevejen 213
DK-2830 Virum
Denmark
Tlf: +45 45 95 07 00
salg@strenometer.dk
support@strenometer.dk
service@strenometer.dk

Besøg vore andre sites:
rolex replica ure .