XenoCal sensorer

XenoCal sensorer

XenoCal BB 300 – 400 BST kombinerer, for første gang i én sensor, to vigtige måleparametre: bestrålingsstyrke i bølgelængdeområdet 300-400 nm og sort standard temperatur (BST). Den nye kombinationssensor leverer meget nøjagtige målinger da begge værdier måles på samme tid ved prøveniveauet. Desuden er der, eftersom to målinger kan tages sideløbende, betydelig kortere kalibreringstider end hvis man bruger to separate sensorer.

Den anden nye sensor, XenoCal LUX, er designet specielt til Atlas SUNTEST® CPS+ og XLS+ hvilket er meget vigtigt, eftersom størstedelen af luxmålerne der hidtil har været på markedet, ikke er i stand til at måle afgangseffekten fra Atlas’ langbuexenonlamper korrekt, og dermed har vist sig at være uegnede til Atlas-apparater. Apparater som er meget velanskrevne og meget anvendte som fotostabilitetskamre i den farmaceutiske industri hvor ICH retningslinjer Q1B kræver disse test, og lux-timer er den typiske doseringsmåling. XenoCal LUX-sensoren er det ideelle redskab til kalibrering af fotostabilitetskamre i lux idet den understøtter den nøjagtige overensstemmelse og dokumentation af de påbudte testtider.

XenoCal sensorer har den fordel at de er uafhængige af testapparatet. De er så små at de kan bruges direkte ved prøveniveauet før eller under en accelereret vejrægthedstest, og så er de meget nemme at anvende sammen med den gratis software.

Atlas’ kalibreringslaboratorium er akkrediteret til DIN ISO 17025, og garanterer at disse sensorer har den højeste kvalitet og nøjagtighed.

Som alle XenoCal®-sensorer har XenoCal LUX og XenoCal BB 300-400 BST begge RS232 interface, og betjenes via den medfølgende MS Windows kompatible software XENOSOFT®.

Strenometer ApS
Kongevejen 213
DK-2830 Virum
Denmark
Tlf: +45 45 95 07 00
Fax: +45 45 95 07 07
salg@strenometer.dk

Besøg vore andre sites:
replika ure rolex replica ure
%>