Nyt M&S-godkendt multifiber-stof

Marks and Spencer Plc. indgået et samarbejde med SDC Enterprises Limited and UL VS UK Ltd. om at udvikle og producere et nyt multifiber stof, SDCE Multifiber LyoWTM, som pr. 30. april 2014 vil være den eneste multifiber der accepteres af M&S.  

De eksisterende multifiberstoffer (DW-typen) som hidtil har været været godkendt til brug i M&S autoriserede test, indeholder en acetatkomponent som ikke længere er kommercielt relevant. Denne acetatkomponent er blevet erstattet af en lyocell-komponent, som er mere relevant for de fibre som almindeligvis findes i moderne beklædningstekstiler.  

Omfattende test har bekræftet at den specifikke valgte regenererede cellulosefiber, lyocell- komponenten, giver et optimalt niveau af farvning til at man nøjagtigt kan forudsige farvningsevnen hos de vigtigste typer af regenereret cellulose (lyocell, modal og viskose) samt blandinger af disse. Testene viser også at udskiftningen af acetatfiberen med en lyocell-fiber ikke på nogen måde ændrer farvningsevnen hos de andre 5 fiberkomponenter.  

For at sikre kontinuitet og reproducerbarhed af farvningsevnen mellem SDCE LyoWTM-batches og mellem garnfusioner, har SDCE introduceret et antal nye testmetoder til indsprøjtning af farvestof. Disse test vil blive udført som supplement til de metoder som oprindelig er udviklet af SDC og vedtaget iht. ISO 105 F10 – som der henvises til i M&S C03.  

For nemt at kunne skelne mellem SDCE Multifibre LyoWTM og DW typen af multifiber, har SDCE placeret sikkerhedstråden i ægkanten langs lyocell-komponenten. SDCE Multifibre DW har sikkerhedstråden på samme side som uldstriben, idet uld er den komponent det er nemmest at identificere. SDCE Multifibre LyoWTM er den første større udvikling af et multifiber stof siden SDCE Multifibre DW blev introduceret i 1987. Brugen af SDCE Multifibre LyoWTM vil være eksklusiv for M&S testmetoder og M&S autoriserede laboratorier.  

SDCE Multifiber LyoWTM kan bestilles hos Strenometer ApS.
Strenometer ApS
Kongevejen 213
DK-2830 Virum
Denmark
Tlf: +45 45 95 07 00
Fax: +45 45 95 07 07
salg@strenometer.dk

Besøg vore andre sites:
replika ure rolex replica ure
%>