Saltforureningsmåler model 130 SSP

Saltforureningsmåler model 130 SSP

Saltforureningsmåler model 130 SSP måler hurtigt og nøjagtigt såvel mængden som densiteten af opløselige salte på overflader. Instrumentet har en måleflade som består af mange små sensorer der sikrer nøjagtige målinger af saltkoncentrationen. Udover at måle niveauet af opløselige salte (renhed) eller ledningsevnen kan instrumentet takket være de mange målepunkter desuden foretage en detaljeret analyse af testområdet, kortlægge saltdensitetsprofilen, og præcist angive de områder hvor forureningen overskrider de brugerdefinerede grænser.

Renhedsmålingerne er ækvivalente til Bresle* og til målinger med saltforureningsmåler model 130, men tages over 4 gange hurtigere end førstnævnte. Hvert enkelt stykke filterpapir har en størrelse der svarer til 4 Breslepatches, og model 130 SSP viser tager både individuelle målinger og 4 Bresle-ækvivalente målinger på blot 2 ½ minutter.

* Opfylder ikke ISO-normen.Se flere videoer her: (Videoer)

Download brochure

Download brochure om Overfladerenhed & -ruhed

Strenometer ApS
Kongevejen 213
DK-2830 Virum
Denmark
Tlf: +45 45 95 07 00
Fax: +45 45 95 07 07
salg@strenometer.dk

Besøg vore andre sites:
replika ure rolex replica ure
%>