GDPR-politik

Indledning

Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og at overholde de gældende databeskyttelseslove, herunder EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Denne politik beskriver hvordan vi indsamler, behandler, opbevarer og beskytter personlige oplysninger når du bruger vores tjenester og interagerer med os.
 

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger omfatter enhver information der kan bruges til at identificere en enkeltperson, herunder, men ikke begrænset til navn, privat adresse, privat e-mailadresse og privat telefonnummer.
 

Hvornår indsamler vi personlige oplysninger?

Vi indsamler personlige oplysninger når du:
- Bestiller vores produkter eller tjenester eller beder om tilbud eller rådgivning.
- Tilmelder dig vores nyhedsbrev eller andre kommunikationstjenester.
- Besøger vores hjemmeside og interagerer med vores cookies (se vores cookiepolitik for mere information).
 

Hvad bruger vi dine personlige oplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til følgende formål:
- At levere vores produkter og tjenester til dit firma.
- At håndtere ordrer, fakturering og betalinger.
- At besvare dine henvendelser og yde kundesupport.
- At sende dig marketingskommunikation (hvis du har givet samtykke til det).
- At forbedre vores produkter, tjenester og hjemmeside baseret på din feedback.
- At overholde vores juridiske forpligtelser.
 

Retsgrundlag for databehandling

Vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med de retsgrundlag der er fastsat i GDPR. Dette kan omfatte dit samtykke, opfyldelse af en kontrakt, opfyldelse af en retlig forpligtelse, beskyttelse af dine eller andres vitale interesser, udførelse af en opgave i samfundets interesse eller udøvelse af offentlig myndighed og/eller legitime interesser for os eller en tredjepart.
 

Deling af personlige oplysninger

Vi deler kun dine personlige oplysninger med tredjeparter når det er nødvendigt for at levere vores tjenester, opfylde juridiske forpligtelser eller med dit forudgående samtykke. Vi sikrer at tredjeparter som vi deler oplysninger med, overholder de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data.
 

Databeskyttelse og sikkerhed

Vi tager databeskyttelse og sikkerhed meget alvorligt. Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, tab, misbrug eller ændring. Vi evaluerer og forbedrer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data.
 

Opbevaring af personlige oplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål de blev indsamlet til, medmindre en længere opbevaring er påkrævet eller tilladt i henhold til loven.
 

Dine rettigheder

Som registreret person har du visse rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om adgang til, rettelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os (kontaktoplysninger findes nedenfor).
 

Ændringer i GDPR-politikken

Vi kan fra tid til anden opdatere denne GDPR-politik for at afspejle ændringer i vores praksis eller juridiske krav. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, og den reviderede politik træder i kraft når den er offentliggjort.
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller anmodninger vedrørende vores GDPR-politik eller hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os:

Strenometer ApS
Kongevejen 213
2830 Virum
E-mail: salg@strenometer.dk
Telefon: 45 95 07 00
 
Godkendt af ledelsen i Strenometer ApS
14.08.2023

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenometer.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud