Miljøpolitik

Hos Strenometer ApS bestræber vi os på at tilgodese miljøet mest muligt. Dette skal ske ved såvel nyanskaffelser som ved dialog med leverandører og kunder.
 

Arbejdsmiljøet

Vi har fokus på at sikre os at såvel de fysiske som de psykiske rammer er optimale for vores medarbejdere.
 

Kontrol

Arbejdsmiljøet kontrolleres løbende ved at der årligt afholdes et møde med hver enkelt medarbejder, som skal sikre den frie mulighed for at påklage evt. utilfredsstillende forhold.  

 

Kontorudstyr og produktionsudstyr, herunder biler

Vi har fokus på at udstyret under hensyntagen til brugbarhed og økonomi så vidt muligt opfylder de nyeste miljøstandarder, og at det i videst muligt omfang kan genbruges hhv. recirkuleres.
 

Kontrol

Der tages højde for ovennævnte ved nyanskaffelser.

 

Farlige produkter

Vi har fokus på at farlige produkter bliver udfaset/erstattet af mindre farlige når det er muligt, og på at forhindre udslip i forbindelse med brug af farlige produkter.

 

Affald

Vi har fokus på at affald i videst muligt omfang bliver sorteret og genbrugt, ikke mindst emballage. Hvis affaldet ikke kan genbruges direkte, bringes det til affaldshåndtering, primært af kommunen.
 

Kontrol

Proceduren for affaldssortering gennemgås årligt for at se om der er mulighed for forbedringer. Medarbejderne informeres om dette.

 

Produkter & batterier

Vi har fokus på at sørge for at vores produkter har lang brugstid og kan genindvindes. Vi samarbejder om dette med vores kunder samt Elretur.
 

Kontrol

Vi indgiver årligt en anmeldelse til til Elretur og tager emnet op med vores leverandører.

 

Vand, el og gas

Vi har fokus på at sørge for at holde forbruget nede under hensyntagen til medarbejderne samt arbejdets gennemførelse.
 

Kontrol

Forbruget registreres på månedlig basis og undersøges mindst 2 gange årligt. Forbruges gennemgås herefter med medarbejderne.

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenometer.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud