Vedhæftningsmåling

Vedhæftning måler, hvor godt et lag lak hæfter på det underliggende lag.

Vedhæftning er et mål for hvor godt lakken hæfter på undergrunden hhv. det under­liggende lag. Vedhæftningen testes normalt ved hjælp af én af følgende metoder:
 
  • Gittersnitmetoden/krydssnitmetoden (normalt ved tynde lag).
  • Dollymetoden/aftræksmetoden (udføres normalt først efter fuld hærdning).
 

Gittersnitmetoden:

Foregår ved at man skærer 6 parallelle snit med en bestemt afstand hvorefter man vinkelret på disse skærer yderligere 6 parallelle snit med en bestemt afstand. De 12 snit dan­ner tilsammen et gitter, som bedømmes visuelt efter en normfastlagt skala (DIN 53 157/ASTM 3359 B). Ved krydssnitmetoden laves et krydssnit i overfladen enten med en NT-cutter, eller med en kniv af en vis bredde, for på den måde at få et åbent stykke.

Se vores instrumenter til måling efter gittersnitmetoden her: Vedhæftning, gittersnit
 

Dollymetoden:

Foregår ved at en dolly limes fast på overfladen hvorefter der trækkes til dollyen springer af, eller indtil en foreskreven trækstyrke er opnået.

Se vores instrumenter til måling efter gittersnitmetoden her: Vedhæftning, dolly

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenometer.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud