Overholdelse af love

Politik for overholdelse af love, herunder skatteloven.
 

Formål:

Vi er forpligtet til at overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder skatteloven, for at opretholde en høj standard for etisk adfærd og juridisk overholdelse i alle vores forretningsaktiviteter. Denne politik fastlægger retningslinjerne for hvordan vi skal sikre fuld overholdelse af lovgivningen, skatteloven inkluderet.
 

Overholdelse af skatteloven

1. Registrering og rapportering:
Vi vil til enhver tid sikre at vi er rettidigt registreret som skatteyder hos de relevante skattemyndigheder og opfylder alle krav til indberetning af skatter og afgifter.

2. Skattebetalinger:
Vi vil overholde vores forpligtelser til rettidig og korrekt betaling af skatter og afgifter i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

3. Skatteplanlægning:
Vi vil overholde såvel skattelovgivningens bogstav som intentioner, og vi vil ikke deltage i skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Enhver form for skatteplanlægning vil blive udført inden for lovens rammer og under hensyn til etiske standarder.

4. Transparens og dokumentation:
Vi vil opretholde en nøjagtig og omfattende registrering af vores skatteforpligtelser og transaktioner for at sikre gennemsigtighed og levere relevante dokumenter til skattemyndighederne, hvis det kræves.
 

Overholdelse af andre love

Vi vil til enhver tid gøre alt for at overholde alle love.

Vi vil arbejde på at udbrede kendskabet til relevante love blandt medarbejderne.
 

Undervisning og opdatering

Alle medarbejdere hos os vil modtage passende undervisning og opdateringer om relevante love, herunder skatteloven, der gælder for vores forretningsområde og ansvarsområder.

Denne undervisning vil hjælpe med at øge medarbejdernes forståelse for de juridiske krav og etiske standarder som virksomheden forventer at de følger.
 

Compliance-ansvar

Det er ledelsens ansvar at sikre at politikken for overholdelse af love, herunder skatteloven, følges på alle niveauer af virksomheden.

Ledelsen vil være ansvarlig for at overvåge og evaluere overholdelsen af lovgivningen og vil foretage nødvendige justeringer og forbedringer i forretningsprocesserne, hvis det er nødvendigt.
 

Rapportering af potentielle overtrædelser

Alle medarbejdere er forpligtet til at rapportere eventuelle formodede eller faktiske overtrædelser af loven, herunder skatteloven, til deres nærmeste leder eller topledelsen.

Der vil ikke være nogen negative konsekvenser for medarbejdere der i god tro rapporterer overtrædelser. Tværtimod vil vi værdsætte deres ærlighed og integritet.
 

Opfølgning og sanktioner

Overtrædelser af denne politik vil blive behandlet omhyggeligt og håndhævet i overensstemmelse med gældende lovgivning og interne procedurer. Dette kan omfatte sanktioner, som fx disciplinære handlinger, økonomiske konsekvenser og i ekstreme tilfælde retsforfølgelse.

 
Denne politik er udarbejdet for at styrke vores engagement i overholdelse af love, herunder skattelovgivning. Alle medarbejdere forventes at læse, forstå og overholde denne politik som en integreret del af deres arbejde hos virksomheden. Overholdelse af lovgivningen er grundlæggende for vores virksomheds omdømme, integritet og succes.

 
Godkendt af ledelsen i Strenometer ApS
15.08.2023

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenometer.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud