Antikorruption

Strenometer ApS har nultolerance over for korruption.

Ledelsen gennemgår årligt et kursus i antikorruption. Alle medarbejdere bliver løbende orienteret om forholdsregler vedrørende korruption, og bogholderiet kontrollerer at der på ingen måde bliver refunderet penge, som er brugt til korruption.
 

CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed eller tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse der bruges, handler det om at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.
 

Efterlevelse af Global Compact

Strenometer ApS vil efterleve principperne i Global Compact:
 1. Menneskerettigheder
  • Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
  • Vi sikrer os at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.
 2. Arbejdstagerrettigheder
  • Vi går ind for foreningsfriheden og anerkender effektivt retten til kollektiv forhandling.
  • Vi støtter udryddelse af alle former for tvangsarbejde.
  • Vi støtter effektivt afskaffelse af børnearbejde.
  • Vi går imod diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 3. Miljø
  • Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
  • Vi vil tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed.
  • Vi vil opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 4. Antikorruption
  • Vi accepterer ikke og modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Konfliktmineraler

Strenometer ApS benytter ikke selv konfliktmineraler. Vi  accepterer heller ikke at vores leverandører bruger konfliktmineraler og kræver at de også i videst mulige omfang undgår indirekte brug af disse.
 

Love og overholdelse

Strenometer ApS arbejder altid på til enhver tid at overholde alle love, såvel danske som europæiske. Desuden arbejder vi ud fra god forretningskik og bestræber os på altid at løse evt. udfordringer direkte med vores partnere.

 

Skat

Vi har nultolerance over for alle former for skatteunddragelse. Det er vores politik at udføre alle vores forretninger på en ærlig og etisk måde. Denne værdierklæring gælder såvel selskabet som vores medarbejdere, lige så vel som vi forudsætter dette fra vores samarbejdsdpartnere.  Vi driver vores virksomhed på en måde der forhindrer mulighed for skatteunddragelse.
 

Menneskerettigheder

Strenometer ApS respekterer menneskerettighederne, herunder at alle uanset køn, race, seksualitet, religion, politisk overbevisning samt etniske- og sociale baggrunde mv. har samme rettigheder og muligheder, og at der ikke skeles til dette hverken ved ansættelsen eller under arbejdet.

Alle medarbejdere har ret til at være medlem af en fagforening.

Vi vil desuden påvirke vores leverandører til ligeledes at overholde menneskerettighederne.
 

Miljøpolitik

Hos Strenometer ApS bestræber vi os på at tilgodese miljøet mest muligt. Dette skal ske ved såvel nyanskaffelser som ved dialog med leverandører og kunder.
 

Arbejdsmiljøet

Vi har fokus på at sikre os at såvel de fysiske som de psykiske rammer er optimale for vores medarbejdere.
 

Kontrol

Arbejdsmiljøet kontrolleres løbende ved at der årligt afholdes et møde med hver enkelt medarbejder, som skal sikre den frie mulighed for at påklage evt. utilfredsstillende forhold.  

 

Kontorudstyr og produktionsudstyr, herunder biler

Vi har fokus på at udstyret under hensyntagen til brugbarhed og økonomi så vidt muligt opfylder de nyeste miljøstandarder, og at det i videst muligt omfang kan genbruges hhv. recirkuleres.
 

Kontrol

Der tages højde for ovennævnte ved nyanskaffelser.

 

Farlige produkter

Vi har fokus på at farlige produkter bliver udfaset/erstattet af mindre farlige når det er muligt, og på at forhindre udslip i forbindelse med brug af farlige produkter.

 

Affald

Vi har fokus på at affald i videst muligt omfang bliver sorteret og genbrugt, ikke mindst emballage. Hvis affaldet ikke kan genbruges direkte, bringes det til affaldshåndtering, primært af kommunen.
 

Kontrol

Proceduren for affaldssortering gennemgås årligt for at se om der er mulighed for forbedringer. Medarbejderne informeres om dette.

 

Produkter & batterier

Vi har fokus på at sørge for at vores produkter har lang brugstid og kan genindvindes. Vi samarbejder om dette med vores kunder samt Elretur.
 

Kontrol

Vi indgiver årligt en anmeldelse til til Elretur og tager emnet op med vores leverandører.

 

Vand, el og gas

Vi har fokus på at sørge for at holde forbruget nede under hensyntagen til medarbejderne samt arbejdets gennemførelse.
 

Kontrol

Forbruget registreres på månedlig basis og undersøges mindst 2 gange årligt. Forbruges gennemgås herefter med medarbejderne.

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenometer.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud