Antikorruption

Strenometer ApS har nultolerance over for korruption.

Ledelsen gennemgår årligt et kursus i antikorruption. Alle medarbejdere bliver løbende orienteret om forholdsregler vedrørende korruption, og bogholderiet kontrollerer at der på ingen måde bliver refunderet penge, som er brugt til korruption.
 

Cookie- og privatlivspolitik

 

Introduktion

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer der vises på siden. Hvis du ikke ønsker at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter der har adgang til dem.
 

Cookies

Websitet anvender "cookies", som er en tekstfil der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode, som fx virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:
  - Google.
  - Youtube.
  - Facebook.

 

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker fx ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.
 

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål de er indsamlet til, og de vil blive slettet når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
 

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer som med størst sandsynlighed vil være relevante for dig, til at registrere dine køb og betalinger og til at kunne levere de services du har efterspurgt, som fx at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.
 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for hvornår informationer slettes.
 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter der er tale om i afsnittet om "Cookies" ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst hvilke af dine personoplysninger vi behandler i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger der behandles om dig, er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: accounts@strenometer.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.
 

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
Strenometer ApS
Kongevejen 213
2830 Virum
E-mail: salg@strenometer.dk

CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed eller tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse der bruges, handler det om at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.
 

Efterlevelse af Global Compact

Strenometer ApS vil efterleve principperne i Global Compact:
 1. Menneskerettigheder
  • Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
  • Vi sikrer os at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.
 2. Arbejdstagerrettigheder
  • Vi går ind for foreningsfriheden og anerkender effektivt retten til kollektiv forhandling.
  • Vi støtter udryddelse af alle former for tvangsarbejde.
  • Vi støtter effektivt afskaffelse af børnearbejde.
  • Vi går imod diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 3. Miljø
  • Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
  • Vi vil tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed.
  • Vi vil opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 4. Antikorruption
  • Vi accepterer ikke og modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Konfliktmineraler

Strenometer ApS benytter ikke selv konfliktmineraler. Vi  accepterer heller ikke at vores leverandører bruger konfliktmineraler og kræver at de også i videst mulige omfang undgår indirekte brug af disse.
 

Love og overholdelse

Strenometer ApS arbejder altid på til enhver tid at overholde alle love, såvel danske som europæiske. Desuden arbejder vi ud fra god forretningskik og bestræber os på altid at løse evt. udfordringer direkte med vores partnere.

 

Skat

Vi har nultolerance over for alle former for skatteunddragelse. Det er vores politik at udføre alle vores forretninger på en ærlig og etisk måde. Denne værdierklæring gælder såvel selskabet som vores medarbejdere, lige så vel som vi forudsætter dette fra vores samarbejdsdpartnere.  Vi driver vores virksomhed på en måde der forhindrer mulighed for skatteunddragelse.
 

Menneskerettigheder

Strenometer ApS respekterer menneskerettighederne, herunder at alle uanset køn, race, seksualitet, religion, politisk overbevisning samt etniske- og sociale baggrunde mv. har samme rettigheder og muligheder, og at der ikke skeles til dette hverken ved ansættelsen eller under arbejdet.

Alle medarbejdere har ret til at være medlem af en fagforening.

Vi vil desuden påvirke vores leverandører til ligeledes at overholde menneskerettighederne.
 

Miljøpolitik

Hos Strenometer ApS bestræber vi os på at tilgodese miljøet mest muligt. Dette skal ske ved såvel nyanskaffelser som ved dialog med leverandører og kunder.
 

Arbejdsmiljøet

Vi har fokus på at sikre os at såvel de fysiske som de psykiske rammer er optimale for vores medarbejdere.
 

Kontrol

Arbejdsmiljøet kontrolleres løbende ved at der årligt afholdes et møde med hver enkelt medarbejder, som skal sikre den frie mulighed for at påklage evt. utilfredsstillende forhold.  

 

Kontorudstyr og produktionsudstyr, herunder biler

Vi har fokus på at udstyret under hensyntagen til brugbarhed og økonomi så vidt muligt opfylder de nyeste miljøstandarder, og at det i videst muligt omfang kan genbruges hhv. recirkuleres.
 

Kontrol

Der tages højde for ovennævnte ved nyanskaffelser.

 

Farlige produkter

Vi har fokus på at farlige produkter bliver udfaset/erstattet af mindre farlige når det er muligt, og på at forhindre udslip i forbindelse med brug af farlige produkter.

 

Affald

Vi har fokus på at affald i videst muligt omfang bliver sorteret og genbrugt, ikke mindst emballage. Hvis affaldet ikke kan genbruges direkte, bringes det til affaldshåndtering, primært af kommunen.
 

Kontrol

Proceduren for affaldssortering gennemgås årligt for at se om der er mulighed for forbedringer. Medarbejderne informeres om dette.

 

Produkter & batterier

Vi har fokus på at sørge for at vores produkter har lang brugstid og kan genindvindes. Vi samarbejder om dette med vores kunder samt Elretur.
 

Kontrol

Vi indgiver årligt en anmeldelse til til Elretur og tager emnet op med vores leverandører.

 

Vand, el og gas

Vi har fokus på at sørge for at holde forbruget nede under hensyntagen til medarbejderne samt arbejdets gennemførelse.
 

Kontrol

Forbruget registreres på månedlig basis og undersøges mindst 2 gange årligt. Forbruges gennemgås herefter med medarbejderne.

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenometer.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud