Antikorruption

Politik for bekæmpelse af korruption
 

Formål:

Strenometer ApS bekræfter sit engagement i at drive forretning på en etisk og ansvarlig måde. Denne politik er udviklet for at sikre at virksomheden og dens medarbejdere forpligter sig til at bekæmpe korruption i alle former og overholde relevante love og standarder.
 

Definition af korruption:

Korruption defineres som misbrug af offentlig eller privat magt til personlig gevinst. Begrebet omfatter bestikkelse, underslæb, bedrageri, nepotisme, faciliteringsbetalinger (smørepenge) og andre lignende handlinger.
 

Overholdelse af love og regler:

Strenometer ApS forpligter sig til at overholde alle gældende love og regler i de lande hvor vi opererer. Dette inkluderer nationale og internationale love, der er designet til at bekæmpe korruption, såsom FN’s konvention mod korruption og lokale antikorruptionslove.
 

Forbud mod bestikkelse:

Vi accepterer ikke bestikkelse i nogen form. Det er strengt forbudt for vores medarbejdere at tilbyde, give, modtage eller kræve bestikkelse af nogen art for at opnå eller fastholde forretningsfordele. Dette gælder både for offentlige embedsmænd, private kunder, leverandører og enhver anden forretningsforbindelse.
 

Transaktioner med tredjeparter:

Vi forpligter os til at indgå forretningstransaktioner med pålidelige tredjeparter, der deler vores værdier og forpligtelser til etisk forretningsetik. Før vi indgår aftaler med tredjeparter, vil vi udføre passende due diligence for at minimere risikoen for at engagere os med personer eller organisationer der er involveret i korruption.
 

Whistleblowerbeskyttelse:

Strenometer ApS opfordrer alle medarbejdere til at rapportere mistænkelige aktiviteter eller overtrædelser af denne korruptionspolitik. Vi sikrer at alle rapporter behandles fortroligt og uden frygt for repressalier. En rapporteringsmekanisme, såsom en anonym whistleblowerlinje, vil være tilgængelig for medarbejdere der ønsker at indberette bekymrende adfærd.
 

Konsekvenser ved overtrædelse:

Ledelsen gennemgår årligt et kursus i antikorruption. Alle medarbejdere bliver løbende orienteret om forholdsregler vedrørende korruption, og bogholderiet kontrollerer at der på ingen måde bliver refunderet penge som er brugt til korruption.

Overtrædelse af denne korruptionspolitik vil føre til disciplinære foranstaltninger, herunder muligvis opsigelse af ansættelsen. Hvis en medarbejder er involveret i korruption, kan det også føre til retslige konsekvenser for både den pågældende medarbejder og Strenometer ApS.
 

Uddannelse og opmærksomhed:

Vi vil sikre at alle medarbejdere er bekendt med denne korruptionspolitik og forstår dens betydning. Alle nye medarbejdere vil modtage uddannelse i forbindelse med virksomhedens etiske retningslinjer, og der vil være regelmæssige opdateringer og påmindelser til eksisterende medarbejdere.
 

Revision af politikken:

Denne politik vil blive gennemgået regelmæssigt for at sikre at den forbliver relevant og opdateret i overensstemmelse med ændringer i lovgivningen og virksomhedens forretningspraksis.
 
Godkendt af ledelsen i Strenometer ApS
14.08.2023

Cookie- og privatlivspolitik

 

Introduktion

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer der vises på siden. Hvis du ikke ønsker at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter der har adgang til dem.
 

Cookies

Websitet anvender "cookies", som er en tekstfil der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode, som fx virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:
  - Google.
  - Youtube.
  - Facebook.

 

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle typer af information der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker fx ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.
 

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål de er indsamlet til, og de vil blive slettet når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
 

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer som med størst sandsynlighed vil være relevante for dig, til at registrere dine køb og betalinger og til at kunne levere de services du har efterspurgt, som fx at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.
 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af oplysningens karakter og baggrunden for at den opbevares . Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for hvornår informationer slettes.
 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter der er tale om i afsnittet om "Cookies" ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst hvilke af dine personoplysninger vi behandler i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger der behandles om dig, er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: accounts@strenometer.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.
 

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
Strenometer ApS
Kongevejen 213
2830 Virum
E-mail: salg@strenometer.dk


Godkendt af ledelsen i Strenometer ApS
15.08.2023

CSR-politikker

 
CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed eller tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse der bruges, handler det om at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.

Global Compact er et frivilligt FN-initiativ, der opfordrer virksomheder og organisationer til at forpligte sig til 10 universelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Disse principper fungerer som en vejledning for virksomheder i at integrere ansvarlige og bæredygtige praksisser i deres forretningsstrategi og daglige aktiviteter.
Vores CSR-politik er fastlagt efter de samme principper som Global Compact:
 

1. Formål

Vi er dedikeret til at drive virksomhed på en bæredygtig og ansvarlig måde. Vi forpligter os til at have positiv indvirkning på samfundet, miljøet og vores interessenter, herunder kunder, medarbejdere, leverandører og lokalsamfundet.
 

2. Etik og ansvar

Vi vil altid opretholde de højeste etiske standarder i alle vores operationer. Vores medarbejdere og ledelse skal handle ærligt, retfærdigt og med integritet. Vi tager ansvar for vores beslutninger og konsekvenserne af vores handlinger.
 

3. Menneskerettigheder

Vi vil respektere og støtte beskyttelsen af menneskerettighederne som er proklameret i FN's menneskerettighedserklæring. Vi vil ikke deltage i eller medvirke til krænkelser af menneskerettighederne, hverken direkte eller indirekte.
 

4. Arbejdstagerrettigheder

Vi vil respektere de internationale arbejdsstandarder som defineret af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO). Dette inkluderer forbud mod tvangsarbejde og børnearbejde samt beskyttelse af arbejdstagernes ret til at organisere sig og forhandle kollektivt.
 

5. Miljømæssig bæredygtighed

Vi forpligter os til at minimere vores miljøpåvirkning og arbejde for bæredygtige forretningspraksisser. Vi reducerer løbende vores CO2-udledning, vandforbrug og affaldsmængder. Desuden vil vi fremme energieffektivitet og brugen af genanvendelige materialer.
 

6. Antikorruption

Vi vil bekæmpe korruption i alle dens former og aktivt tage skridt til at forebygge korruption inden for vores organisation. Vi vil opretholde gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i vores forretningspraksis.
 

7. Medarbejderes velfærd

Vi værdsætter vores medarbejdere som vores vigtigste ressource. Vi vil sikre et sikkert og inkluderende arbejdsmiljø der fremmer trivsel og udvikling. Vores medarbejdere skal have lige muligheder og retfærdig behandling uanset køn, race, religion eller andre forskelle.
 

8. Interessentrelationer

Vi vil arbejde tæt sammen med vores interessenter for at forstå deres behov, bekymringer og forventninger. Vi vil være gennemsigtige i vores kommunikation og tage hensyn til deres input i vores beslutningsprocesser.
 

9. Leverandørkæde og produktion

Vi vil arbejde aktivt med vores leverandører for at fremme bæredygtighed i hele forsyningskæden. Vi vil prioritere leverandører der deler vores værdier og forpligtelser til social ansvarlighed og miljøbeskyttelse.
 

10. Samfundsengagement

Vi vil bidrage positivt til de samfund vi opererer i. Vi vil støtte lokale initiativer, velgørende organisationer og projekter der adresserer samfundets udfordringer og fremmer bæredygtig udvikling.
 

11. CSR-mål.

Vi overvåger løbende vores CRS-politik og vil hele tiden forsøge at forbedre målene kvalitativt.
 

12. Styring og kontinuerlig forbedring

CSR-politikken vil blive integreret i alle aspekter af vores forretningsstrategi og beslutningstagning. Vi forpligter os til kontinuerlig forbedring og revision af vores CSR-initiativer for at sikre at vi lever op til vores forpligtelser og de bedste praksisser og er inspireret af Global Compact-principperne.
 

13. Global Compact

På idegrundlag af Global Compact og implementeringen af vores CSR efter de samme principper i vores forretning, bekræfter vi vores engagement i at bidrage til en mere bæredygtig og retfærdig verden. Vi vil fortsætte med at udvikle og styrke vores CSR-initiativer for at fremme positiv indvirkning og ansvarlighed i alt hvad vi gør.

 

Godkendt af ledelsen i Strenometer ApS
15.08.2023

GDPR-politik

Indledning

Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger og at overholde de gældende databeskyttelseslove, herunder EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Denne politik beskriver hvordan vi indsamler, behandler, opbevarer og beskytter personlige oplysninger når du bruger vores tjenester og interagerer med os.
 

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger omfatter enhver information der kan bruges til at identificere en enkeltperson, herunder, men ikke begrænset til navn, privat adresse, privat e-mailadresse og privat telefonnummer.
 

Hvornår indsamler vi personlige oplysninger?

Vi indsamler personlige oplysninger når du:
- Bestiller vores produkter eller tjenester eller beder om tilbud eller rådgivning.
- Tilmelder dig vores nyhedsbrev eller andre kommunikationstjenester.
- Besøger vores hjemmeside og interagerer med vores cookies (se vores cookiepolitik for mere information).
 

Hvad bruger vi dine personlige oplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til følgende formål:
- At levere vores produkter og tjenester til dit firma.
- At håndtere ordrer, fakturering og betalinger.
- At besvare dine henvendelser og yde kundesupport.
- At sende dig marketingskommunikation (hvis du har givet samtykke til det).
- At forbedre vores produkter, tjenester og hjemmeside baseret på din feedback.
- At overholde vores juridiske forpligtelser.
 

Retsgrundlag for databehandling

Vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med de retsgrundlag der er fastsat i GDPR. Dette kan omfatte dit samtykke, opfyldelse af en kontrakt, opfyldelse af en retlig forpligtelse, beskyttelse af dine eller andres vitale interesser, udførelse af en opgave i samfundets interesse eller udøvelse af offentlig myndighed og/eller legitime interesser for os eller en tredjepart.
 

Deling af personlige oplysninger

Vi deler kun dine personlige oplysninger med tredjeparter når det er nødvendigt for at levere vores tjenester, opfylde juridiske forpligtelser eller med dit forudgående samtykke. Vi sikrer at tredjeparter som vi deler oplysninger med, overholder de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data.
 

Databeskyttelse og sikkerhed

Vi tager databeskyttelse og sikkerhed meget alvorligt. Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, tab, misbrug eller ændring. Vi evaluerer og forbedrer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data.
 

Opbevaring af personlige oplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål de blev indsamlet til, medmindre en længere opbevaring er påkrævet eller tilladt i henhold til loven.
 

Dine rettigheder

Som registreret person har du visse rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om adgang til, rettelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os (kontaktoplysninger findes nedenfor).
 

Ændringer i GDPR-politikken

Vi kan fra tid til anden opdatere denne GDPR-politik for at afspejle ændringer i vores praksis eller juridiske krav. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, og den reviderede politik træder i kraft når den er offentliggjort.
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller anmodninger vedrørende vores GDPR-politik eller hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os:

Strenometer ApS
Kongevejen 213
2830 Virum
E-mail: salg@strenometer.dk
Telefon: 45 95 07 00
 
Godkendt af ledelsen i Strenometer ApS
14.08.2023

Konfliktmineraler

Formål:

Strenometer er forpligtet til at sikre at vores forsyningskæde for metaller og mineraler er fri for konfliktmineraler der finansierer væbnede konflikter og menneskerettighedskrænkelser. Denne politik har til formål at definere retningslinjerne for vores forsyningskæde så vi kun arbejder med leverandører der overholder vores standarder for konfliktfri mineraler.

Ved at implementere denne politik for konfliktmineraler bekræfter Strenometer sin forpligtelse til at støtte ansvarlig forsyningskædepraksis og bidrage til at forhindre udnyttelse af naturressourcer til finansiering af konflikter og overtrædelser af menneskerettighederne.
 

Definition af konfliktmineraler:

Konfliktmineraler er mineraler der udvindes i konfliktramte områder og bruges til at finansiere eller er direkte involveret i væbnede konflikter, krænkelse af menneskerettighederne eller skader på miljøet.
 

Omfang:

Denne politik gælder for alle leverandører og underleverandører der leverer metaller og mineraler til os.
 

Retningslinjer:

Leverandørbedømmelse: Vi vil identificere og evaluere vores leverandører for at sikre at de overholder denne politik. Leverandører skal dokumentere at de ikke bruger konfliktmineraler.

Forbud mod konfliktmineraler: Vi forbyder brugen af konfliktmineraler i vores produkter. Leverandører må ikke levere materialer der indeholder mineraler som tin, tantal, wolfram og guld der er udvundet fra konfliktområder.

Due diligence: Vi vil udføre grundig due diligence for at sikre at vores forsyningskæde er fri for konfliktmineraler. Dette sker ved bekræftelse hhv. leverandørens egne retningslinjer.

Leverandørkrav: Vi vil kræve at vores leverandører implementerer politikker for at sikre at de heller ikke bruger konfliktmineraler i deres produkter eller forsyningskæde.

Uddannelse og bevidsthed: Vi vil sørge for at vores medarbejdere og leverandører er opmærksomme på denne politik og forstår vigtigheden af at overholde den.

Kontinuerlig forbedring: Vi vil stræbe efter løbende at forbedre vores politik for konfliktmineraler og vores tilgang til håndtering af forsyningskæden for metaller og mineraler.
 

Overholdelse af politikken:

Overtrædelse af denne politik kan føre til ophør af samarbejdet med leverandøren, medmindre passende forbedringsplaner er på plads og implementeres.
 

Vedtagelse:

Denne politik for konfliktmineraler er vedtaget af ledelse eller bestyrelse og træder i kraft d. 14.08.2023.


Godkendt af ledelsen i Strenometer ApS
14.08.2023

Menneskerettigheder

Menneskerettighedspolitik for Strenometer ApS.
 

Formål:

Strenometer ApS er forpligtet til at respektere og beskytte menneskerettighederne i alle aktiviteter og beslutninger. Denne politik fastlægger vores engagement i at fremme og støtte menneskerettighederne i overensstemmelse med internationale standarder og bedste praksis. Vi erkender vores ansvar som virksomhed for at sikre at vores forretningspraksis og aktiviteter ikke bidrager eller medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 

Ikke-diskrimination:

Strenometer ApS forpligter sig til at respektere mangfoldighed og ligebehandling af alle medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter, uanset race, køn, nationalitet, religion, alder, handicap, seksuel orientering eller andre beskyttede karakteristika. Diskrimination i enhver form vil ikke blive tolereret.
 

Arbejdsrettigheder:

Vi vil beskytte arbejdstagernes rettigheder, herunder retten til organisationsfrihed. Vi vil medvirke til afskaffelse af tvangsarbejde, og vi benytter ikke selv tvunget arbejde af nogen art. Vi vil overholde nationale love og internationale standarder der vedrører arbejdsrettigheder og arbejdsforhold.
 

Sikkerhed og sundhed:

Strenometer ApS vil sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere og interessenter. Vi vil følge relevant lovgivning og standarder for at minimere risici og fremme trivsel på arbejdspladsen.
 

Børnearbejde:

Vi vil ikke acceptere brugen af børnearbejde i vores forsyningskæde eller i vores forretningsaktiviteter. Vi vil samarbejde med vores leverandører for at identificere og eliminere børnearbejde fra vores forsyningskæde.
 

Leverandørkæde:

Strenometer ApS vil fremme menneskerettighederne i hele vores leverandørkæde. Vi forventer at vores leverandører overholder de samme standarder og værdier vedrørende menneskerettigheder som os.
 

Privatliv og databeskyttelse:

Vi vil respektere retten til privatliv og beskytte personlige data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Alle data vil blive behandlet med fortrolighed og sikkerhed.
 

Uddannelse og bevidsthed:

Vi vil uddanne vores medarbejdere og interessenter om vigtigheden af menneskerettigheder og denne politik. Bevidsthedsfremmende initiativer vil blive gennemført for at fremme en kultur der prioriterer respekt for menneskerettighederne.
 

Rapportering og opfølgning:

Medarbejdere, kunder og andre interessenter opfordres til at rapportere eventuelle bekymringer eller overtrædelser af menneskerettighederne til ledelsen.
 
Denne menneskerettighedspolitik repræsenterer vores forpligtelse til at handle ansvarligt og respektfuldt over for menneskerettighederne. Vi vil løbende gennemgå og opdatere politikken for at sikre dens relevans og effektivitet. Vi er dedikeret til at opretholde de højeste standarder for menneskerettigheder i vores virksomhed og forsyningskæde.


Godkendt af ledelsen i Strenometer ApS
15.08.2023

Miljøpolitik

 
Vi er dedikerede til at bevare miljøet og minimere vores påvirkning på planeten. Vi forpligter os til at integrere miljøansvarlighed i alle aspekter af vores forretningsdrift.
 

Miljøvurdering og målsætning

Vi vil udføre en grundig miljøvurdering for at identificere vores miljømæssige påvirkning og risici. Baseret på denne vurdering vil vi til stadighed arbejde kontinuerligt på forbedringer. Vi vil også opfordre vores leverandører og kunder til at gøre det samme.
 

Grøn produktion og innovation

Vi vil opfordre vores leverandører til at udvikle miljøvenlige teknologier og metoder. Gennem fokusering og anvendelse af grønne teknologier vil vi reducere vores energiforbrug, CO2-udledning og affaldsmængde.
 

Affaldsminimering og genbrug

Vi vil prioritere affaldsminimering og fremme genbrug i vores forretning. Ved at implementere effektive affaldshåndteringspraksis og genanvendelsesinitiativer vil vi mindske vores miljømæssige fodaftryk og fremme cirkulær økonomi.
 

Overholdelse af miljølovgivning

Vi vil overholde alle gældende miljølovgivninger, standarder og bestemmelser der er relevante for vores branche og operationer. Vi vil sikre at vores aktiviteter er i overensstemmelse med de højeste miljømæssige standarder.
 

Undervisning og bevidsthed

Vi vil undervise vores medarbejdere i miljøspørgsmål og skabe en kultur af bevidsthed og ansvarlighed. Gennem uddannelse og oplysning vil vi styrke vores medarbejderes engagement i vores miljømål og bidrage til en grønnere fremtid.
 

Samarbejde med interessenter

Vi vil samarbejde med vores leverandører, kunder og samfundet for at fremme miljømæssigt bedste praksis. Ved at opbygge stærke partnerskaber vil vi skabe positive miljømæssige virkninger, der strækker sig ud over vores egen virksomhed.
 

Overvågning og rapportering

Vi vil etablere en regelmæssig overvågning af vores miljømæssige præstationer og arbejde med disse.
 

Kontinuerlig forbedring

Vi vil stræbe efter kontinuerlig forbedring af vores miljøpræstation gennem indførelse af bedste praksis og nye bæredygtige teknologier. Vi vil løbende revidere vores miljøpolitik for at sikre at den er effektiv og opdateret i overensstemmelse med de nyeste miljømæssige udfordringer.

Ved at efterleve denne miljøpolitik forpligter vi os til at være en ansvarlig virksomhed og bidrage til en bæredygtig fremtid for vores samfund og miljø.

 
Godkendt af ledelsen i Strenometer ApS
15.08.2023

Overholdelse af love

Politik for overholdelse af love, herunder skatteloven.
 

Formål:

Vi er forpligtet til at overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder skatteloven, for at opretholde en høj standard for etisk adfærd og juridisk overholdelse i alle vores forretningsaktiviteter. Denne politik fastlægger retningslinjerne for hvordan vi skal sikre fuld overholdelse af lovgivningen, skatteloven inkluderet.
 

Overholdelse af skatteloven

1. Registrering og rapportering:
Vi vil til enhver tid sikre at vi er rettidigt registreret som skatteyder hos de relevante skattemyndigheder og opfylder alle krav til indberetning af skatter og afgifter.

2. Skattebetalinger:
Vi vil overholde vores forpligtelser til rettidig og korrekt betaling af skatter og afgifter i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

3. Skatteplanlægning:
Vi vil overholde såvel skattelovgivningens bogstav som intentioner, og vi vil ikke deltage i skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Enhver form for skatteplanlægning vil blive udført inden for lovens rammer og under hensyn til etiske standarder.

4. Transparens og dokumentation:
Vi vil opretholde en nøjagtig og omfattende registrering af vores skatteforpligtelser og transaktioner for at sikre gennemsigtighed og levere relevante dokumenter til skattemyndighederne, hvis det kræves.
 

Overholdelse af andre love

Vi vil til enhver tid gøre alt for at overholde alle love.

Vi vil arbejde på at udbrede kendskabet til relevante love blandt medarbejderne.
 

Undervisning og opdatering

Alle medarbejdere hos os vil modtage passende undervisning og opdateringer om relevante love, herunder skatteloven, der gælder for vores forretningsområde og ansvarsområder.

Denne undervisning vil hjælpe med at øge medarbejdernes forståelse for de juridiske krav og etiske standarder som virksomheden forventer at de følger.
 

Compliance-ansvar

Det er ledelsens ansvar at sikre at politikken for overholdelse af love, herunder skatteloven, følges på alle niveauer af virksomheden.

Ledelsen vil være ansvarlig for at overvåge og evaluere overholdelsen af lovgivningen og vil foretage nødvendige justeringer og forbedringer i forretningsprocesserne, hvis det er nødvendigt.
 

Rapportering af potentielle overtrædelser

Alle medarbejdere er forpligtet til at rapportere eventuelle formodede eller faktiske overtrædelser af loven, herunder skatteloven, til deres nærmeste leder eller topledelsen.

Der vil ikke være nogen negative konsekvenser for medarbejdere der i god tro rapporterer overtrædelser. Tværtimod vil vi værdsætte deres ærlighed og integritet.
 

Opfølgning og sanktioner

Overtrædelser af denne politik vil blive behandlet omhyggeligt og håndhævet i overensstemmelse med gældende lovgivning og interne procedurer. Dette kan omfatte sanktioner, som fx disciplinære handlinger, økonomiske konsekvenser og i ekstreme tilfælde retsforfølgelse.

 
Denne politik er udarbejdet for at styrke vores engagement i overholdelse af love, herunder skattelovgivning. Alle medarbejdere forventes at læse, forstå og overholde denne politik som en integreret del af deres arbejde hos virksomheden. Overholdelse af lovgivningen er grundlæggende for vores virksomheds omdømme, integritet og succes.

 
Godkendt af ledelsen i Strenometer ApS
15.08.2023

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenometer.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud