Kalibreringscertifikatets dato og varighed

Nyt måleudstyr leveres i nogle tilfælde med certifikat. Det vedlagte certifikat er oftest fabrikkens kalibreringscertifikat, som dateres når måleren kalibreres i slutningen af produktionsprocessen. I nogle tilfælde kan det dog være vores certifikat, som udstedes i forbindelse med indgangskontrollen.

På certifikatet angives en kalibreringsdato og ofte også en udstedelsesdato. Udstedelsesdatoen kan udfyldes enten af leverandøren, som indsætter datoen for leveringen, eller af kunden som indsætter datoen for modtagelse af udstyret. Disse datoer vil på forlangende kunne understøttes af følgesedler og fakturaer for det enkelt instrument.

Er måleren opbevaret korrekt, vil den, frem til den tages i anvendelse, normalt forblive i samme stand som da den blev kalibreret. Derfor er det også normalt at beregne rekalibreringsdatoen fra udstedelsesdatoen. Dette skal selvfølgelig afstemmes med de interne procedurer (kvalitetshåndbogen) i den enkelte virksomhed.

Kalibreringsintervallet specificeres ligeledes i virksomhedens interne procedurer, men oftest er der tale om 12, 24 eller 36 måneders intervaller. Dette afhænger af udstyrets stabilitet, hvor ofte og hvordan det anvendes, om det bruges til en kritisk kontrol m.m.

De fleste kalibreringer foretages med 12 måneders mellemrum.

Til egenkontrol leveres mange af instrumenterne i øvrigt med referencematerialer (lagtykkelsesfolier, glansstandarder osv.), som gør det muligt for brugeren at verificere nøjagtigheden af deres måler på daglig basis for at sikre at de måler korrekt i perioden mellem certificeringerne.

Kontakt i øvrigt Strenometer hvis du har spørgsmål til vores certifikater.
 

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenometer.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud