CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed eller tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse der bruges, handler det om at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi.
 

Efterlevelse af Global Compact

Strenometer ApS vil efterleve principperne i Global Compact:
 1. Menneskerettigheder
  • Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
  • Vi sikrer os at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.
 2. Arbejdstagerrettigheder
  • Vi går ind for foreningsfriheden og anerkender effektivt retten til kollektiv forhandling.
  • Vi støtter udryddelse af alle former for tvangsarbejde.
  • Vi støtter effektivt afskaffelse af børnearbejde.
  • Vi går imod diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 3. Miljø
  • Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
  • Vi vil tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed.
  • Vi vil opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 4. Antikorruption
  • Vi accepterer ikke og modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenometer.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud