Aralab

Afhængigt af deres indsatsområde er Aralabs klimakamre indelt i grupperne:
"Industri", "Stabilitet" og "Bio".
 

Industri – industrielle miljøtest:

De fleste industriprodukter, fx elektriske komponenter, farver og lakker, plastik mv., bliver testet for temperatur- og fugtstabilitet. Testene kan være cykliske med varmechok (hurtige temperaturskift), eller de kan være langtidstest, evt. med dokumentation. Der testes typisk i området -40 °C til 180 °C, eller i visse tilfælde helt ned til -75 °C og 10-98 % RH. Nogle kamre har indbygget vibrator så de kan udføre vibrationstest.   

Typiske anvendelsesområder:
 • Test af solcellemoduler.
 • Meteorologi – temperatur og fugtighed.
 • Kalibrering.
 • Vibration.
 • Fryse/tø-cyklusser.
 • Test af ældning ved bestråling.
 • Støv og vandsprøjt.
 • Hærdning af cement og mørtel.
Læs mere om klimakamre til industrielle test her: Industri
 

Stabilitet – stabilitets- og fotostabilitetstest:

Farmaceutiske produkter skal som regel opfylde specifikke normer (fx ICH Q1A og Q1B), og det skal kunne dokumenteres at standarderne er overholdt, hvilket stiller store krav til testapparatet. Til stabilitets- og fotostabilitetstest anvendes ofte kamre på 600 eller 1.200 l, men også store walk-in-kamre kan være relevante. Nogle af kamrene har UV-lys og synligt lys, foruden temperatur- og fugtstyring. Styringen er en integreret del af firmwaren. Der testes typisk i området 5-45 °C og 35-90 % RH.  

Typiske anvendelsesområder:
 • Farmaceutiske produkter.
 • Kosmetik.
 • Fødevarer.
Læs mere om klimakamre til stabilitetstest her: Stabilitet
 

Bio – planteforskning og bioteknologi:

Til dyrkning og test af planter, bakteriekulturer mv. anvendes ikke kun store walk-in-kamre (5.000-30.000 l), men også mindre, flytbare klimakamre eller klimaskabe på 600-1.200 l. Kamrene arbejder typisk i områderne 0-45 °C og 40-80 % RH. Mange af klimakamrene har også lys, fx UV-lys eller LED-teknologi, der findes i mange versioner. Temperatur og fugt i kamrene kan styres meget nøjagtigt og dokumenteres. Styringen foregår via pc, og formuleres specielt til det specifikke formål.  

Typiske anvendelsesområder: